Danh mục: Chương 4: Biểu thức đại số

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Khái niệm về biểu thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ Trong toán học, vật lí,… ta thường gặp các biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí…

Continue Reading Khái niệm về biểu thức đại số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ Để tính giá trị của một biểu thức đại số ta thực hiện các bước sau: + Bước 1: Thay chữ…

Continue Reading Giá trị của một biểu thức đại số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đơn thức

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một…

Continue Reading Đơn thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đơn thức đồng dạng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác $0$…

Continue Reading Đơn thức đồng dạng
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đa thức

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là…

Continue Reading Đa thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Cộng trừ đa thức

1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm như sau: Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc…

Continue Reading Cộng trừ đa thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đa thức một biến

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức một biến Đa thức một biến + Là tổng của những đơn thức của cùng một…

Continue Reading Đa thức một biến
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Cộng trừ đa thức một biến

1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) các đa thức một biến, ta làm một trong hai cách sau Cách 1: Cộng, trừ…

Continue Reading Cộng trừ đa thức một biến
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Nghiệm của đa thức một biến

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa nghiệm đa thức một biến: Nếu tại \(x = a,\) đa thức $P(x)$ có giá trị bằng…

Continue Reading Nghiệm của đa thức một biến
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số toán lớp 7

1. Biểu thức đại số Trong biểu thức đại số + Những chữ đại diện cho một số tùy ý gọi là biến số +…

Continue Reading Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số toán lớp 7