Danh mục: Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Phân biệt các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn có trong một số. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

So sánh các số tròn trăm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách so sánh các số tròn trăm: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì có giá trị…

Continue Reading So sánh các số tròn trăm
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số tròn chục từ 110 đến 200

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Thứ tự các số tròn chục từ \(110\) đến \(200\); – Cách đọc và viết các số đó; so…

Continue Reading Các số tròn chục từ 110 đến 200
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số từ 101 đến 110

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Thứ tự các số từ \(101\) đến \(110\); – Cách đọc và viết các số đó; so sánh giá…

Continue Reading Các số từ 101 đến 110
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số từ 111 đến 200

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đếm theo thứ tự , đọc, viết và cách so sánh các số từ \(111\) đến \(200\). II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Các số từ 111 đến 200
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị; cách đọc và viết số có ba chữ số. II. CÁC DẠNG TOÁN…

Continue Reading Các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

So sánh các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách so sánh các số có ba chữ số. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào…

Continue Reading So sánh các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài mét, kí hiệu và độ lớn của mét, mối quan hệ của mét với…

Continue Reading Mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Ki-lô-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài ki-lô-mét, kí hiệu và độ lớn của ki-lô-mét, mối quan hệ của ki-lô-mét với…

Continue Reading Ki-lô-mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Mi-li-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài mi-li-mét, kí hiệu và độ lớn của mi-li-mét, mối quan hệ của mi-li-mét với…

Continue Reading Mi-li-mét