Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Căn thức bậc hai

1. Các kiến thức cần nhớ Căn bậc hai số học Số dương a có đúng hai căn bậc hai là: $\sqrt a $ và…

Continue Reading Căn thức bậc hai
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn

1. Các kiến thức cần nhớ Định lý Với hai số $a,b$ không âm, ta có $\sqrt {ab} = \sqrt a .\sqrt b $. Với hai…

Continue Reading Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Rút gọn biểu thức chứa căn

1. Các kiến thức cần nhớ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Với hai biểu thức $A,B$ mà $B \ge 0$, ta có $\sqrt {{A^2}B} …

Continue Reading Rút gọn biểu thức chứa căn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Căn bậc ba

1. Các kiến thức cần nhớ Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta cần sử dụng thích hợp các phép biến…

Continue Reading Căn bậc ba
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Ôn tập chương 1 toán lớp 9

1. Các kiến thức cần nhớ Căn bậc ba Định nghĩa: Căn bậc ba của một số $a$ là số $x$ sao cho ${x^3} = a$….

Continue Reading Ôn tập chương 1 toán lớp 9