Danh mục: Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

Đa giác, đa giác đều

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa giác lồi Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có…

Continue Reading Đa giác, đa giác đều
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Diện tích hình chữ nhật Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó: \(S =…

Continue Reading Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

Diện tích hình thang, diện tích hình thoi

1. Các kiến thức cần nhớ Diện tích hình thang Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: \(S =…

Continue Reading Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

Ôn tập chương 6 toán lớp 8

1. Đa giác-đa giác lồi Định nghĩa: + Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng…

Continue Reading Ôn tập chương 6 toán lớp 8