Câu hỏi: “Sườn núi ngược chiều ánh sáng Mặt Trời có góc nhập xạ lớn, lượng nhiệt nhiều.” là biểu hiện của sự phân bố nhiệt độ theo

Câu hỏi: “Sườn núi ngược chiều ánh sáng Mặt Trời có góc nhập xạ lớn, lượng nhiệt nhiều.” là biểu hiện của sự phân bố nhiệt độ theo
A. độ cao địa hình
B. hướng phơi của sườn núi
C.độ dốc địa hình
D. lục địa và đại dương

Gợi ý câu trả lời

[I]Hướng phơi của sườn núi[/I] ngược chiều ánh sáng Mặt Trời → góc nhập xạ lớn, lượng nhiệt nhiều; ngược lại hướng sườn cùng chiều nhận được lượng nhiệt ít.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh