Câu hỏi: Ở nước ta khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển có sự tác động qua lại với nhau biểu hiện ở đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Ở nước ta khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển có sự tác động qua lại với nhau biểu hiện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng mực nước sông dâng cao. Sông chảy xiết ,quá trình xâm thực diễn ra nhanh. Lượng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đồng ở hạ lưu.
B. Bắc Trung Bộ chịu tác động mạnh của gió phơn do sông ngòi ngắn, dốc, đất chủ yếu là đất cát, rừng phi lao.
C. Ven biển nhiều vũng vịnh đầm phá, nước chủ yếu là nước lợ, biển sóng đánh lớn, nên đá trở lên cứng, thô, đất chủ yếu là đất pha cát.
D. Vùng đồng bằng Bắc có mưa phùn vào cuối mùa đông nên bộ có đất phù sa nên lớp đất tên mặt lạnh trồng được cây ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Vào mùa mưa -> mưa là hiện tượng thời tiết liên quan đến khí hậu -> thuộc khí quyển.
– Mưa lớn -> làm tăng mực nước sông ngòi -> tác động đến thủy quyển.
– Nước sông chảy xiết làm phá hủy đất đá -> tác động đến thạch quyển.
– Sông vận chuyển phù sa bồi đắp nên các đồng bằng màu mỡ -> thổ nhưỡng quyển.
=> Như vậy trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các quyển: khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

Author: Cô Minh Anh