Câu hỏi: Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp

Câu hỏi: Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp
A. mới.
B. thủ công.
C. truyền thống.
D. hiện đại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh