Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm: Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm:
Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?
A. Nhóm tuổi 65 tuổi trở lên tăng nhanh.
B. Nhóm 15 -64 tuổi có xu hướng tăng lên.
C. Nhóm 65 tuổi trở lên giảm.
D. Nhóm dưới 15 tuổi giảm.

Gợi ý câu trả lời

Nhận xét: Nhìn chung, giai đoạn 1950 – 2014 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Nhật Bản có sự thay đổi theo thời gian
– Nhóm tuổi dưới 15 tuổi: có xu hướng giảm nhanh từ 35,4% xuống còn 12,9%. -> Nhận xét D đúng
– Nhóm tuổi 15 – 64 tuổi có xu hướng tăng nhẹ và còn biến động, tăng từ 59,6% lên 60,8% -> Nhận xét B đúng.
– Nhóm tuổi trên 65 tăng nhanh và liên tục, từ 5% lên 26,3% ⇒ Nhận xét A đúng, nhận xét C không đúng
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh