Câu hỏi: AFF Championship là hoạt động biểu hiện của cơ chế nào sau đây của ASEAN?

Câu hỏi: AFF Championship là hoạt động biểu hiện của cơ chế nào sau đây của ASEAN?
A. Thông qua diễn đàn, hiệp ước và tổ chức hội nghị.
B. Xây dựng “khu vực thương mại tự do ASEAN”.
C. Thông qua các hoạt động văn hóa – thể thao.
D. Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tiếng Anh: AFF Championship, tên gọi khác tiếng Anh: ASEAN Football Championship) là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh