Câu hỏi: ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

Câu hỏi: ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?
A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.
B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
C. Thị trường chung Nam Mĩ.
D. Liên minh châu Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh