Câu hỏi: Bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước phát triển là

Câu hỏi: Bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước phát triển là
A. Hoa Kì và EU.
B. Hoa Kì và Anh.
C. Hoa Kì và Đức.
D. Hoa Kì và Pháp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Bạn hàng của Nhật Bản có cả nước đang phát triển và phát triển. Nước phát triển là Hoa Kì và EU.

Author: Cô Minh Anh