Câu hỏi: Băng tuyết ở dãy Cap-ca phân bố bắt đầu có từ độ cao nào dưới đây?

Câu hỏi: Băng tuyết ở dãy Cap-ca phân bố bắt đầu có từ độ cao nào dưới đây?
A. 1200 – 1600m.
B. Trên 2800m.
C. 2000 – 2800m.
D. 1600 – 2000m.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/73, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh