Câu hỏi: Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi

Câu hỏi: Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi
A. Đông và đông nam.
B. Bắc và đông bắc
C. Tây và tây nam
D. Nam và đông nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh