Câu hỏi: Biên độ sinh thái hẹp, cần những đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, ẩm, chế độ chăm sóc là đặc điểm của loại cây trồng nào dưới đây?

Câu hỏi: Biên độ sinh thái hẹp, cần những đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, ẩm, chế độ chăm sóc là đặc điểm của loại cây trồng nào dưới đây?
A. Cây công nghiệp.
B. Cây lương thực.
C. Cây thực phẩm.
D. Cây dược liệu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Cây công nghiệp có biên độ sinh thái hẹp hơn, chỉ phân bố ở những vĩ độ nhất định, đòi hỏi chế độ nhiệt – ẩm phù hợp nhất và chế độ chăm sóc tốt.
Ví dụ:
– Mía: Nhiệt độ 300 – 350C, dưới 100C cây chết, khi thu hoạch cần thời tiết khô hanh tích lũy đường, phân bố vành đai 300B – 300N.
– Chè: Nguồn gốc đông nam Trung Quốc, Mianma, Việt Nam, ưa nhiệt từ 15-200C, tổng nhiệt 80000C, mưa 1500-2000mm, ẩm 70-80%, pH từ 4-6, giới hạn 100N – 300B.
– Cao su: phát triển ở nhiệt độ 22 – 270C, mưa 1500 – 2500mm/năm, thích hợp đất ba zan.

Author: Cô Minh Anh