Câu hỏi: Biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú là do

Câu hỏi: Biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú là do
A. Có nhiều bão, sóng thần.
B. Có diện tích rộng nhất.
C. Nằm ở vùng vĩ độ cao nên có nhiệt độ cao.
D. Có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/75 địa lí 11 cơ bản.
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm
Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 10 đến 12:

Author: Cô Minh Anh