Câu hỏi: Biểu hiện hứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là

Câu hỏi: Biểu hiện hứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là
A. Sản phẩm công nghiệp đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước.
B. Hằng năm xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp.
C. Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai thế giới, nhiều ngành công nghiệp có vị trí cao trên thế giới.
D. Có tới 80% lao động hoạt động trong ngànhcông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/79 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh