Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ở nước ta?

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ở nước ta?
A. Qúa trình hình thành đất chủ yếu là quá trình feralit.
B. Mưa phùn vào cuối đông, mưa ngâu vào tháng bảy.
C. Các địa phương lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng.
D. Địa hình bờ biển Trung bộ bị chia cắt, nhiều vũng vịnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Xét lần lượt các biểu hiện
– A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn thúc đẩy quá trình phong hóa hình thành đất -> khí quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển. Ở nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên qúa trình hình thành đất chủ yếu là quá trình feralit.
– B. Mưa phùn vào cuối đông là do gió mùa đông bắc di chuyển qua biển, đem hơi ẩm vào gây mưa, mưa ngâu vào tháng bảy là do tác động của dải hội tụ nhiệt đới tới bề mặt địa hình và gió mùa.
– C. Các địa phương lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng. => Đây không phải là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Đây là do Trái Đất hình khối cầu và tự quay quanh trục.
– D. Địa hình bờ biển Trung bộ bị chia cắt, nhiều vũng vịnh là do tác động của các dãy núi đâm sát ra biển, thềm lục địa sâu.

Author: Cô Minh Anh