Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn thúc đẩy quá trình phong hóa hình thành đất.
B. Gió thổi từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.
C. Rừng đầu nguồn bị mất làm cho chế độ nước sông trở nên thất thường.
D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Xét lần lượt các biểu hiện
– A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn thúc đẩy quá trình phong hóa hình thành đất -> khí quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển.
– C. Rừng đầu nguồn bị mất làm cho chế độ nước sông trở nên thất thường -> sinh quyển tác động lên thủy quyển.
– D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa -> khí quyển tác động thủy quyển.
=> Các nhận xét A, C, D đều thể hiện mối quan hệ tác động giữa các quyển thành phần.
– B. Gió thổi từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp là nguyên nhân hình thành gió xảy ra trong tầng khí quyển (do sự chênh lệch khí áp giữa các vùng làm cho không khí di chuyển từ vùng khí áp cao về vùng khí áp thấp ->sự di chuyển của khối không khí sinh ra gió) => Đây không phải là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Author: Cô Minh Anh