Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây phụ thuộc vào các quá trình của ngoại lực?

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây phụ thuộc vào các quá trình của ngoại lực?
A. Hai mảng xô vào nhau tạo nên các dãy núi cao.
B. Dòng sông vận chuyển phù sa và bồi tụ.
C. Dung nham phun ra từ miệng núi lửa.
D. Hiện tượng đứt gãy tạo nên các hẻm vực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Các quá trình: gió cuốn hạt cát, dòng sông vận chuyển phù sa, đất trượt ở miền núi,… là biểu hiện của quá trình vận chuyển do ngoại lực => Đáp án B đúng.
– Dung nham phun ra từ miệng núi lửa, đứt gãy, hai mảng xô vào nhau tạo nên các dãy núi cao,… là biểu hiện của quá trình nội lực => Không phụ thuộc vào ngoại lực (A, C, D sai).

Author: Cô Minh Anh