Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?

Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?
A. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.
B. Có nhiều nhà bác học thiên tài, nổi tiếng thế giới.
C. Có nghiên cứu khoa học cơ bản rất mạnh, tỉ lệ người biết chữ cao.
D. Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/65 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh