Câu hỏi: Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là

Câu hỏi: Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là
A. Hình thành địa hình miền núi.
B. Sự sắp xếp các đới khí hậu theo độ cao.
C. Sự phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao.
D. Sự hình thành các loại đất theo độ cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/78, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh