Câu hỏi: Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là

Câu hỏi: Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là
A. Độ cao của các đỉnh núi tăng lên.
B. Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi.
C. Diện tích của đồng bằng tăng lên.
D. Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh