Câu hỏi: Bình quân lương thực theo đàu người của Trung Quốc vẫn còn thấp là do

Câu hỏi: Bình quân lương thực theo đàu người của Trung Quốc vẫn còn thấp là do
A. Sản lượng lương thực thấp.
B. Diện tích đất canh tác chỉ có khoảng 100 triệu ha.
C. Dân số đông nhất thế giới.
D. Năng suất cây lương thực thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Trung Quốc là một trong những quốc gia có sản lượng lương thực đứng đầu thế giới nhưng do dân số đông (hơn 1 tỉ người) nên bình quân lương thực (kg/người) còn thấp.

Author: Cô Minh Anh