Câu hỏi: Các công ti xuyên quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Các công ti xuyên quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có trên 60 nghìn công ti xuyên quốc gia.
B. Hoạt động trong nhất trong ngành du lịch và thương mại.
C. Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.
D. Tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh