Câu hỏi: Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là:

Câu hỏi: Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là:
A. bắc- nam và tây bắc-đông nam.
B. tây-đông và bắc- nam.
C. tây – đông hoặc gần tây-đông.
D. bắc- nam hoặc gần bắc-nam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. bắc- nam và tây bắc-đông nam.
Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh