Câu hỏi: Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Câu hỏi: Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?
A. Các thành phố lớn.
B. Các đồng bằng châu thổ.
C. Vùng núi và biên giới.
D. Dọc biên giới phía nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục III, SGK/88 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh