Câu hỏi: Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Câu hỏi: Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?
A. Các thành phố lớn.
B. Các đồng bằng châu thổ.
C. Vùng núi và biên giới.
D. Dọc biên giới phía nam.

Gợi ý câu trả lời

Trung Quốc có > 50 dân tộc, đa số là người Hán > 90%, các dân tộc khác sống tại vùng núi và biên giới, hình thành khu tự trị
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh