Câu hỏi: Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

Câu hỏi: Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
A. Ranh giới hành chính.
B. Các hòn đảo.
C. Các điểm dân cư.
D. Các dãy núi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Các điểm dân cư phân bố theo những điểm cụ thể, có vị trí cụ thể trên bản đồ nên thường được thể hiện bằng những kí hiệu chấm tròn. Ví dụ: Các điểm tập trung dân cư đông đúc như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Author: Cô Minh Anh