Câu hỏi: Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của

Câu hỏi: Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của
A. Sóng biển.
B. Sông.
C. Thuỷ Triều.
D. Rừng ngập mặn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/34, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh