Câu hỏi: Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung củ yếu ở vùng nào sau đây?

Câu hỏi: Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung củ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Vùng phía Đông
B. Vùng phía Tây
C. Vùng Trung tâm
D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh