Câu hỏi: Các loại nông sản chính của đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là

Câu hỏi: Các loại nông sản chính của đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là
A. Lúa mì, khoai tây, củ cải đường.
B. Lúa gạo, mía, chè, bông.
C. Lúa mì, lúa gạo, khoai tây.
D. Lúa gạo, ngô, hướng dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh