Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại được LB Nga tập trung phát triển là

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại được LB Nga tập trung phát triển là
A. Sản xuất ô tô, chế biến gỗ.
B. Điện tử – tin học.
C. Đóng tàu, hóa chất.
D. Dệt may, thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/69 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh