Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống của LB Nga là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống của LB Nga là:
A. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, điện tử – tin học.
B. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, luyện kim màu.
C. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, hàng không.
D. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, vũ trụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/68 – 69 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh