Câu hỏi: Các nông sản chính của các đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam?

Câu hỏi: Các nông sản chính của các đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam?
A. Lúa gạo, ngô.
B. Chè, bông.
C. Chè, lúa mì.
D. Bông, lợn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh