Câu hỏi: Các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chưa trở thành ngành chính là do:

Câu hỏi: Các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chưa trở thành ngành chính là do:
A. Thị trường tiêu thụ hạn chế
B. Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế
C. Cơ sở thức ăn không ổn định
D. Lao động thiếu kinh nghiệm sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ở các nước đang phát triển chăn nuôi chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên (các đồng cỏ tự nhiên) và phụ phẩm ngành trồng trọt (từ lúa, ngô, khoai,…); nguồn thức ăn tự nhiên phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện thời tiết khí hậu (mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ hay hạn hán,…) -> mang tính bấp bênh và cho năng suất thấp hơn.
– Ở các nước phát triển, chăn nuôi chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn chế biến công nghiệp với nhiều chất dinh dưỡng bổ sung cho động vật -> vì vậy mang lại năng suất cao, rút ngắn thời gian sinh trưởng của vật nuôi. Hơn nữa thức ăn công nghiệp luôn đảm bảo cung cấp ổn định cho chăn nuôi phát triển quanh năm (ngay cả trong điều kiện băng tuyết, lạnh giá hay khô hạn).

Author: Cô Minh Anh