Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì?

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì?
A. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.
B. Có nhiều kiểu, dạng địa hình.
C. Nằm trong vành đai sinh khoáng.
D. Nằm kề sát vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng, có nhiều khoáng sản -> thuận lợi cho phát triển công nghiệp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh