Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách:

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách:
A. Phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như: hàng không vũ trụ, nguyên tử,…
B. Phát triển công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.
C. Phát triển thiên các ngành công nghiệp nặng: Luyện kim, cơ khí,…
D. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phụ vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phụ vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
Giải thích: (trang 55 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh