Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á lục địa có ưu thế hơn các nước Đông Nam Á biển đảo về

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á lục địa có ưu thế hơn các nước Đông Nam Á biển đảo về
A. tài nguyên khoáng sản.
B. tài nguyên rừng.
C. diện tích đồng bằng.
D. tài nguyên năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

71 C Bài 11( Địa lí 11) Khu vực đông nam á – I Tự nhiên – Mục 2 Đặc điểm tự nhiên

Author: Cô Minh Anh