Câu hỏi: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu:

Câu hỏi: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu:
A. Lúa mì, bông, chà là.
B. Lúa gạo, ngô, chà là.
C. Lúa gạo, ngô, chè.
D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Lúa mì, bông, chà là.
Giải thích: Do các nước ở Tây Nam Á và vùng nội địa có khí hậu lục địa với lượng mưa ít nên thích hợp trồng các loại cây như lúa mì, bông, chà là.…

Author: Cô Minh Anh