Câu hỏi: Các nước phát triển thường có ưu thế để phát triển ngành cơ khí vì 1. Có nguồn lao động có tay nghề cao. 2. Có vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật phát triển. 3. Có nguồn nguyên liệu dồi dào. 4. Mang lại hiệu quả cao về kinh tế. Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?

Câu hỏi: Các nước phát triển thường có ưu thế để phát triển ngành cơ khí vì
1. Có nguồn lao động có tay nghề cao.
2. Có vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật phát triển.
3. Có nguồn nguyên liệu dồi dào.
4. Mang lại hiệu quả cao về kinh tế.
Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu các nước phát triển thường có ưu thế để phát triển ngành cơ khí vì có nguồn lao động có tay nghề cao, có nguồn nguyên liệu dồi dào, có vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật phát triển.

Author: Cô Minh Anh