Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở
A. Miền Tây. B. Miền Đông.
C. Ven biển. D. Gần Nhật Bản và Hàn Quốc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/94 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh