Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là
A. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh.
B. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương.
C. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Kinh, Phúc Châu.
D. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Lan Châu, Thành Đô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/94 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh