Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo nào?

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo nào?
A. Kiu-xiu.
B. Xi-cô-cư.
C. Hôn-su.
D. Hô-cai-đô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/83, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh