Câu hỏi: Các vành đai thực vật ở núi An – pơ, lần lượt từ thấp lên cao là :

Câu hỏi: Các vành đai thực vật ở núi An – pơ, lần lượt từ thấp lên cao là :
A. Cỏ và cây bụi, đồng cỏ núi cao, rừng hỗn hợp, rừng lá kim.
B. Rừng lá kim, rừng hoocn hợp, đồng cỏ núi cao, cỏ và cây bụi.
C. Rừng hỗn hợp, rừng lá kim, cỏ và cây bụi, đồng cỏ núi cao.
D. Cỏ và cây bụi, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/67 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh