Câu hỏi: Các vật nuôi chính của Nhật Bản được nuôi theo hình thức chủ yếu nào?

Câu hỏi: Các vật nuôi chính của Nhật Bản được nuôi theo hình thức chủ yếu nào?
A. Du mục.
B. Quảng canh.
C. Hộ gia đình.
D. Trang trại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/81, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh