Câu hỏi: Căn cứ vào At lát Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết đô thị nào sau đây là thành phố trực thuộc trung ương?

Câu hỏi: Căn cứ vào At lát Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết đô thị nào sau đây là thành phố trực thuộc trung ương?
A. Việt Trì.
B. Thái Nguyên.
C. Cần Thơ.
D. Đà Lạt.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương
Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh