Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết những đô thị nào sau đây thuộc loại 2?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết những đô thị nào sau đây thuộc loại 2?
A. Hà Nội, Nha Trang.
B. Thái Nguyên, Hạ Long.
C. Long Xuyên, Đà Lạt.
D. Vũng Tàu, Pleiku.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 15, Thái Nguyên, Hạ Long thuộc đô thị loại 2
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh