Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?
A. Cẩm Phả.
B. Hạ Long.
C. Hải Phòng.
D. Nam Định.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, TTCN Nam Định phông có cảng biển
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh