Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?
A. Kon Tum.
B. Đắc Lắk.
C. Lâm Đồng.
D. Gia Lai.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh Gia Lai
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh