Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây nuôi nhiều bò nhất?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây nuôi nhiều bò nhất?
A. Đồng Tháp.
B. Cần Thơ.
C. Bạc Liêu.
D. Trà Vinh.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Allat Địa lí Việt Nam trang 29.

Author: Cô Minh Anh